Kontakt

ASSA ABLOY Entrance Systems

 

ASSA ABLOY Entrance Systems Poland Sp. z o.o.

ul. Annopol 17, 03-236 Warszawa

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS: 0000048995, Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN, NIP: 526-17-66-347, Regon: 012454306

 

telefon: 22 718 33 66, fax: 22 718 31 43

e-mail: biuro.pl.entrance@assaabloy.com