System hermetycznych drzwi przesuwnych ASSA ABLOY

System hermetycznych drzwi przesuwnych ASSA ABLOY, sala operacyjna
System hermetycznych drzwi przesuwnych ASSA ABLOY, sala operacyjna
System hermetycznych drzwi przesuwnych ASSA ABLOY, sala operacyjna
System hermetycznych drzwi przesuwnych ASSA ABLOY, sala operacyjna
System hermetycznych drzwi przesuwnych ASSA ABLOY
System hermetycznych drzwi przesuwnych ASSA ABLOY
System hermetycznych drzwi przesuwnych ASSA ABLOY, centrum diagnostyczne
System hermetycznych drzwi przesuwnych ASSA ABLOY, centrum diagnostyczne
System hermetycznych drzwi przesuwnych ASSA ABLOY
System hermetycznych drzwi przesuwnych ASSA ABLOY
System drzwi hermetycznych
System drzwi hermetycznych
System hermetycznych drzwi przesuwnych Cruz
System hermetycznych drzwi przesuwnych Cruz

System hermetycznych drzwi przesuwnych ASSA ABLOY pomaga kontrolować warunki panujące w pomieszczeniach czystych.

Do pomieszczeń czystych w szpitalach, laboratoriach i innych obiektach, w których wymagania w zakresie higieny i kontroli zakażeń są szczególnie wysokie. Hermetyczne drzwi przesuwne zostały zaprojektowane specjalnie do stosowania w pomieszczeniach czystych.

System hermetycznych drzwi przesuwnych został zaprojektowany specjalnie do pomieszczeń, w których drzwi muszą być czyste, higieniczne i dobrze uszczelnione. Drzwi wyposażone są w automat ASSA ABLOY UniSlide H i zapewniają hermetyczne uszczelnienie wejść do pomieszczeń czystych takich jak sale operacyjne, zakłady produkcji farmaceutycznej, zakłady przygotowywania żywności i laboratoria.

Opis techniczny

System hermetycznych drzwi przesuwnych ASSA ABLOY

  • Zasilanie: od 120 V~ -10% do 240 V~ +10%; 50/60 Hz
  • Maks. zużycie mocy: 250 W
  • Zalecana maks. masa drzwi: 200 kg
  • Światło przejścia: 800–2500 mm
  • Prędkość otwierania i zamykania: regulowana do 0,7 m/s
  • Czas podtrzymania otwarcia: 0–60 s
  • Temperatura otoczenia: od -20°C do +50℃
  • Wilgotność względna (bez kondensacji): od 5% do 85%