ASSA ABLOY SA13

Drzwi automatyczne i przełączniki bezdotykowe: Gdy higiena ma największe znaczenie
Kiedy kontrola higieny jest kluczowa, należy podjąć środki zapobiegawcze, aby ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się bakterii w budynku do minimum, na przykład instalując bezdotykowe aktywatory, automatyzując drzwi ręczne i zapewniając serwis drzwi automatycznych zgodnie z harmonogramem.

W miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych klamki drzwi są cały czas dotykane. Wyeliminowanie konieczności dotykania klamki drzwiowej zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego i pomaga wyeliminować rozprzestrzenianie się bakterii wśród pracowników, klientów, pacjentów i gości. ASSA ABLOY SA13 uruchamia drzwi automatyczne bezdotykowym machnięciem dłoni i stanowi idealne rozwiązanie do kontroli higieny w każdej branży.

Jeżeli w budynku znajdują się inne drzwi ręczne, przez które przechodzi duża liczba osób, np. w toaletach i innych pomieszczeniach, zalecamy ich automatyzację. Zmniejszy to ryzyko zanieczyszczenia i zapewni kontrolę higieny w całym obiekcie, zapewniając bezpieczeństwo wszystkich pieszych. Tutaj dowiesz się więcej o naszej ofercie drzwi automatycznych.

Automatyzacja drzwi ma kluczowe znaczenie dla utrzymania higieny, minimalizacji zanieczyszczenia i rozdzielenia przestrzeni wewnątrz budynku. W tych trudnych czasach serwis, konserwacja i modernizacja drzwi automatycznych w celu zapewnienia ich niezawodnego funkcjonowania są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nasi technicy serwisowi są zawsze blisko i dysponują częściami zamiennymi oraz wiedzą techniczną, dzięki czemu mogą serwisować drzwi zarówno firmy ASSA ABLOY Entrance Systems, jak i innych producentów. Tutaj dowiesz się więcej o naszej ofercie serwisowej.